Müzik Aletleri İsimleri | Açıklamalı Anlatım

Müzik Nedir
Bir sesin anlamlı bir şekilde biçim ve titreşim kazanmış haline, belirli zaman aralıkları ile hem sesin hem de duyunun aktarılmasına müzik diyebiliriz. Bir sesin müzik haline gelebilmesi için duyulan sesin metronomik olması gerekir. Çünkü birbirinden farklı birçok müzik akımı mevcuttur. Dolayısıyla müziğin tanımı aslında kişiye göre değişmektedir. Her kimse müzikten farklı hazlar almaktadır.

Müzik Aleti Nedir
Müzik aleti veya enstrüman, müzik yapmak için üretilen ağaçtan tasarlanan cisimlere verilen genel isimdir. Düz mantık ile düşünürsek es veren her cisim çalgı olabilir; ancak burada en önemli konu müzik icra ederken kullanılmasıdır.

Kullanılış Alanlarına Göre Müzik Aletlerinin Sınıflandırılması
• Dini Müzik Aletleri
• Halk Müziği Aletleri
• Klasik Müzik Aletleri
• Eğlence Müziği Aletleri

Dini Müzik Aletleri İsimleri
Musikide iki ses kullanılır: insan sesi ve enstrüman sesi. Bir şarkı icra edilirken ya insan sesi ya da enstrümantel müzik kullanılır. Dini müzik aletleri , tasavvuf müziği diye de nitelendirilen bir müzik türüdür. Ve ney, bendir, tef gibi müzik aletleri icra edilir.

Musikide kullanılan bazı müzik aletleri şunlardır;
• Ney
• Def
• Kudüm
• Rebab

Ney
Ney, Klasik Türk müziği’ni en önemli enstrümanlarından yani müzik aletlerinden birisidir. Kamış başpare, parazvane olmak üzere üç bölümden oluşur. Ney sazının, toplamda 7 deliği vardır. Ses bu deliklerden ayrı notaları açığa çıkartır. Son yıllarda ney müzik aletinin sıklıkla merak edildiğini söyleyebiliriz.

Def
Yuvarlak bir kasnağa deri gerilmesiyle yapılan def, vurmalı çalgılarda yer almakla birlikte elle vurularak çalınır. Tasavvuf müziğinde kullanılan defe mazhar da denilir.

Kudüm
Klâsik musikimizin ana ritm unsuru olan Kudüm, vurmalı çalgılarımdan en önemlilerindendir. Bakır gövde, deve derisi, simitler ve zahme olmak üzere dört bölümden oluşur.

Halk Müziği Aletleri
Türk kültürünün değerli miraslarından biri de Türk Musikisi’dir. Yerel kültürel zenginliklerden beslenen Türk Halk Müziği; Türk toplumunun, müzik açlığını gidermek için kullandığı, çeşitli türlerde birçok çalgısı olması tabiidir. Bugün ve yakın zamana kadar kullanılmakta olan halk müziği çalgılarına örnek verecek olursak;
• Bağlama ( Saz)
• Davul
• Zurna
• Ud

Bağlama (Saz)
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bağlama aşıklığın simgesi olarak kabul edilip aşıkların aşıklar atışmasında kullandığı enstrümandır. Bağlama; tekne, göğüs ve sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Ek olarak, tekne kısmı genelde dut ağacından yapılmaktadır.

Davul
Türkiye’nin her bölgesinde farklı cins ve ebatlarda davul bulunur. Davul önemli bir ritim aletidir. Vurmalı müzik aletleri içerisinde oldukça bilinen ve en çok kullanılanı diyebiliriz.

Zurna
Genel olarak davul ile birlikte çalınması tercih edilen zurna, üflemeli bir çalgıdır. Daha çok açık alanlarda, köy düğünlerinde, asker uğurlamada, halk oyunlarında ve benzeri törenlerde çalınmıştır.

Ud
Geniş bir gövdeye ve kısa ve kıvrımlı bir uca sahip olan ud türk sanat müziği orkestrasının vazgeçilmez enstrümanlarından birisidir.

Klasik Müzik Aletleri
Klasik müzik aletleri, klasik müzik icralarında tercih edilen modellerdir. Kendilerine has yapıları ve ses kaliteleri yer alır.

Bazı popüler klasik müzik aletlerine örnek verecek olursak;

Keman
Keman insanı derinden etkileyen eşsiz güzellikteki sesiyle yaylı çalgılar arasında yer alır. Sesi öteki çalgılara göre birçok bakımdan insan sesine daha yakındır ve kulağa daha hoş gelerek insan ruhunu rahatlattığı söylenir. Keman çene altı ile omuz arasınasabitlenerek tutulur. Sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken sağ elde tutulan yay keman tellerine sürtülerek çalınır.

Piyano
Piyano klasik ve caz müzikte sıklıkla kullanılır. Piyanistler, oda müziği, bestecilik ve prova için oldukça uygun bir enstrümandır. Piyano her ne kadar pahalı ve taşınabilir bir enstrüman olmasa da çok yönlü kullanımından dolayı en yaygın olarak kullanılan enstrümandır.

Klasik Gitar
Sadece klasik müzikte değil birçok müzik türünde de vazgeçilmez enstrümanlarından birisi olan gitar çok yönlü kullanımından dolayı kullanılmaktadır. Genel olarak kalitesi yapıldığı ağaç ve kullanılan tellere göre belirlenen bir enstrümandır.

Eğlence Amaçlı Müzik Aletleri
Eğlence müzik aletleri adından da anlaşıldığı gibi eğlence amaçlı kullanılan müzik aletleridir. Düğünlerde, kutlamalarda vs. yerlerde kullanılan eğlence amaçlı müzik aletlerine davul, zurna, darbuka, saz gibi enstrümanları örnek verebiliriz. Bunlardan davul, zurna ve sazlarını açıkladığım için bu kısımda sadece darbukadan bahsedeceğim

 

Müzik Aletlerini İncelemek ve Sipariş Vermek İçin: https://www.yonkamuzikmarket.com/muzik-aleti

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Müzik Aletleri
Teknoloji Dergisi
bm 800 mikrofon
Teknones